Politiek stelt Wet DBA voorlopig uit

Politiek stelt Wet DBA voorlopig uit

Na de vele klachten en kritische vragen die zijn gesteld, heeft Staatssecretaris Wiebes besloten om de Wet DBA in de ijskast te zetten tot in ieder geval 2018. De opschorting geeft het kabinet de tijd om opnieuw naar de criteria 'vrije vervanging' en 'gezagsverhouding' te kijken, deze criteria stammen nog uit het arbeidsovereenkomstrecht van 1907.

Samen met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Veiligheid en Justitie wil hij - in overleg met onder andere sociale partners - onderzoeken hoe aan deze criteria een concretere invulling kan worden gegeven. De beslissing van de Staatssecretaris is gefundeerd op het rapport van de Commissie Boot dat eveneens vandaag is uitgebracht. 

Wat gaat er veranderen?

  • Het transitiejaar wordt verlengd tot in ieder geval 1 januari 2018;
  • De Belastingdienst start per 1 mei 2017 met handhaving jegens bewust kwaadwillenden; 
  • In april 2017 brengt de Staatssecretaris een derde voortgangsrapportage uit;
  • De Commissie Boot stelt voor om geen naheffingen op te leggen, uitsluitend aanpassingen op de geldende modelovereenkomst.
Wat nu?

De handhaving is opgeschort tot de knelpunten uit het rapport van de Commissie Boot zijn opgelost. Met de kennis van vandaag, acht Flexx Personeelsdiensten het niet ondenkbaar dat de Wet DBA de verkiezingen in maart 2017 in zijn huidige vorm niet gaat overleven. Voor zowel opdrachtgevers als ZZP'ers in onze branche(s) moet dit toch bijzonder plezierig nieuws zijn.

Moet ik nu wel of niet gaan werken met de modelovereenkomst? 

Op dit moment is er nog te veel onduidelijk om hier een gericht advies over uit te brengen. Flexx Personeelsdiensten houdt u vanzelfsprekend op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.