Payroll PLUS?

Wat is payroll PLUS?

Bij payroll PLUS wordt de juridische en administratieve kant van het werkgeverschap uitbesteed. U werft en bindt zelf de medewerker(s) en vraagt Flexx Personeelsdiensten om hen in dienst te nemen, waardoor u zelf niet direct de eventuele risico's loopt. Vervolgens worden zij door u ingeleend, net als bij uitzenden of detacheren. De gemakkelijkste omschrijving voor payrollen is dan ook: uitzenden zonder werving.

Waar staat de PLUS voor? Het stuk extra aandacht. Niet alleen de administratieve handelingen worden door ons verricht, maar wij gaan veel verder. Flexx Personeelsdiensten doet dit met persoonlijke aandacht voor uw bedrijf en medewerker. Wij doen dit niet op afstand, wij komen naar u toe. Wij willen tenslotte het bedrijf leren kennen. Wij bezoeken indien gewenst de werknemers op de werklocatie. Op individueel niveau kijken wij naar de beste oplossing voor uw bedrijf.   

Hoe werkt payroll PLUS?

U bent zelf verantwoordelijk voor de werving en selectie van uw medewerker(s). Flexx Personeelsdiensten regelt het arbeidscontract, de verloning en de salarisadministratie van de medewerker(s). Hierdoor verlegt u het juridisch werkgeverschap. Uw onderneming is operationeel werkgever. Kortom u beschikt over uw eigen personeel, zonder dat het personeel op uw loonlijst staat. Flexx Personeelsdiensten is het aanspreekpunt voor uw medewerkers waar het gaat om alle arbeidsgerelateerde vraagstukken.

Als u bij de start van een nieuwe medewerker kiest voor payroll PLUS kunt u ten alle tijde er voor kiezen de desbetreffende medewerker toch zelf in dienst te nemen. Door de flexibele arbeidsverhouding bent u niet gebonden aan een eventuele langdurige arbeidsrelatie. Payroll PLUS geeft u als ondernemer veel meer flexibiliteit. Bij ons hoeft u pas na 5,5 jaar de medewerker een vast contract aan te bieden, terwijl dit al na 2 jaar moet wanneer personeel rechtstreeks bij u in dienst is.  

Voordelen van payrollen via Flexx Personeelsdiensten?

 • Vooraf inzicht in de personele kosten;
 • Zelf werven en selecteren van uw vakmensen;
 • Loondoorbetaling bij ziekte en geen risico's omtrent arbeidsongeschiktheid;
 • Betaling van een vast (inleen) tarief per gewerkt uur. Dus geen factuur voor betaling vakantiegeld of vakantiedagen, reserveringen of bij ziekte;
 • Tot 5,5 jaar flexibele contractvormen volgens de ABU-CAO;
 • Één vaste consultant, die altijd voor u klaar staat;
 • Periodieke ontvangst van maar één verzamelfactuur;
 • Geen contact meer met de belastingdienst en/of het UWV inzake de personeelsadministratie;
 • Aparte HR vraagstukken kunnen kosteloos bij ons neer worden gelegd;
 • Inlenersaansprakelijkheid onder controle, altijd de juiste cao die gehandhaafd wordt;
 • Directe kostenbesparing door overzichtelijkere administratie;
 • Vermindering van uw administratieve lasten;
 • Deskundig advies over wet- en regelgeving;
 • Gegarandeerde afdracht van loonheffingen en premies door gebruik van G-rekening en WKA verklaringen;
 • Zekerheid en kwaliteit door NEN certificering, ABU lidmaatschap en SNA registratie;
 • Stipte en correcte uitbetaling van het salaris, wekelijks of 4-wekelijks;
 • Informatie over betalingen, vakantiedagen, loonstroken, jaaropgaven, cao, pensioen etc;
 • Begeleiding bij ziekte en arbeidsongeschiktheid. 

Werknemers zijn bij ons door toepassing van de inlenersbeloning verzekerd dat ze het zelfde salaris ontvangen als overige personeelsleden en dat ze volgende de cao van de opdrachtgever worden betaald. Bovendien zijn ze automatisch verzekerd voor de Werkeloosheidswet (WW), de ziektewet (ZW) en arbeidsongeschiktheid (WIA).

Wat zijn de kosten voor u?

Het tarief voor payroll PLUS dienstverlening is opgebouwd uit verschillende componenten en verschilt per situatie. Flexx Personeelsdiensten treedt in gesprek met de door u geworven medewerker en schaalt deze in conform de toegepaste branche cao. Aan de hand van deze inschaling wordt het bruto uurloon en de eventuele overige onkostenvergoedingen bepaald, waarna het tarief berekend kan worden. Payrollen concurreert in veel gevallen met uw eigen kostprijs. Graag treden wij persoonlijk met u in contact om een afspraak (op locatie) in te plannen.