Uitzenden

Wat is uitzenden?

Uitzenden is het ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan u als opdrachtgever. Dit gebeurt op flexibele basis tegen een vooraf afgesproken (inleen) tarief. Het aantal uren per week is flexibel, net zoals de duur van de werkzaamheden. Om goed in te kunnen spelen op veranderingen in de markt is het van belang om een flexibel personeelsbestand te hebben. Door tijdelijk personeel in te zetten kunt u snel en efficiënt inspelen op pieken en dalen in de werkdruk. Uitzendkrachten kunnen ook ingezet worden om vast personeel te vervangen bij ziekte of zwangerschapsverlof.

Hoe werkt uitzenden?

Er zijn bedrijven die op zoek zijn naar (tijdelijke) werknemers en er zijn mensen die (tijdelijk) willen werken. Flexx Personeelsdiensten brengt deze partijen samen. Door het grote aantal vacatures in onze database, kunnen wij in veel soorten werk bemiddelen, maar de focus van Flexx Personeelsdiensten ligt in de techniek. Bij Flexx Personeelsdiensten vinden veel werkzoekenden uiteindelijk een vaste baan bij een werkgever; dit is de insteek van onze bedrijfsvoering. Er blijven echter altijd mensen bestaan die aan een tijdelijke baan de voorkeur geven. Nadat de bemiddeling een feit is en de werkzaamheden voor de kandidaat bij u starten, regelt Flexx Personeelsdiensten uw contractuele en financiële zaken.

Wat doen wij allemaal?

 • Verzorgen van de werving en selectie;
 • Uitvoerig inventariseren van het cv van de medewerker;
 • Controlen op (minimaal 2) referenties;
 • Aanmaken personeelsdossiers;
 • Opstellen en verstrekken van juridisch correcte arbeidsovereenkomsten;
 • Periodiek verlonen van gewerkte uren van medewerkers;
 • Tijdig uitbetalen van salarissen, vakantiegeld en opgebouwde reserveringen;
 • Verstrekken van loonstroken en jaaropgave;
 • Correct en tijdig afdragen van loonbelasting en sociale premies;
 • Uitvoeren van bij Wet verplichte pensioenregelingen;
 • Verwerken en bijhouden van personeelsmutaties;
 • Bijhouden en toepassen van actuele wijzigingen in cao en wet- en regelgeving;
 • Signaleren van contractstermijnen, jubilea, etc.;
 • Het opstellen van verzamelfacturen waardoor uw personeelskosten direct inzichtelijk zijn;
 • Centraal aanspreekpunt voor u en uw medewerkers;
 • Het doorbetalen van loon van zieke werknemers;
 • Indien gewenst het voeren (of bijwonen) van functioneringsgesprekken.

Voordelen van uitzendenkrachten via Flexx Personeelsdiensten

 • Wij verzorgen de gehele werving en (voor) selectie;
 • Wij bieden snelle inzet van (flexibele) gemotiveerde medewerkers;
 • Wij bieden de leukste banen;
 • Wij bieden vervanging in geval van ziekte;
 • Wij bieden een andere baan in geval van wegvallen van huidige werkzaamheden;
 • U ontvangt alleen een factuur over de gewerkte uren;
 • Wij betalen de salarissen wekelijks of vierwekelijks;
 • Wij bieden een online urenregistratie;
 • Wij dragen alle werkgeversverplichtingen;
 • We sluiten uw organisatie van (bijna) alle risico’s uit. 

Wat zijn de kosten voor u?

Flexx Personeelsdiensten schaalt de arbeidskrachten in conform de toegepaste branche CAO. Het tarief voor uitzenden is opgebouwd uit verschillende componenten en verschilt per situatie. Het tarief is onder andere afhankelijk van de volgende criteria; de functie en loonschaal, het bruto uurloon van de werknemer, eventuele reiskosten en de kennis en relevante werkervaring. Graag treden wij persoonlijk met u in contact om een afspraak (op locatie) in te plannen.