Fasensysteem

Flexx Personeelsdiensten verloond haar medewerkers via de ABU-CAO. De ABU-CAO kent een fasensysteem waar elke medewerkers een bepaald traject doorlopen voordat ze bij een nieuw contractsoort komen. Het fasensysteem, uit de CAO voor uitzendkrachten van de ABU, kent 3 verschillende fasen: A, B en C.

Fase A

Een uitzendkracht is werkzaam in fase A zolang hij nog geen 78 weken gewerkt heeft, waarbij alleen de gewerkte weken meetellen. In deze fase is ook sprake van ‘uitsluiting van loondoorbetalingsplicht’, wat feitelijk betekent: geen werk, geen loon.

Fase B

Als een uitzendkracht Fase A (78 weken - 1,5 jaar) heeft doorlopen (met uitzondering van het overnemen van de periode van opvolgend werkgeverschap) komt diegene automatisch in Fase B van het fasensysteem terecht. Fase B houdt in dat de uitzendkracht een contract aangeboden krijgt met een start- en een einddatum vermeld in het contract. Flexx Personeelsdiensten doet dit in samenspraak met de opdrachtgever. De drie partijen moeten zich hier aan houden. Tevens dienen zij na te streven, de uitzendkracht voor deze periode aan het werk te houden.

In fase B is er ook een loondoorbetalingsverplichting, wat inhoudt dat als er sprake is van geen werk de uitzendkracht wel het aantal uren vermeld in zijn contract verplicht per periode doorbetaald krijgt. In fase B (ABU) worden maximaal 6 tijdelijke contracten gesloten, gedurende maximaal 4 jaar. Dit zijn contracten voor bepaalde tijd, vergelijkbaar met het reguliere arbeidsrecht.

Fase C

Zodra in fase B meer dan 4 jaar gewerkt is, of het 6e contract is afgelopen, is het volgende contract een fase C contract. Een fase C contract is een contract voor een onbepaalde tijd. In de ABU CAO ontstaat dus na maximaal 5,5 jaar, het recht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.