Werkloosheid daalt sterk in de bouw

Werkloosheid daalt sterk in de bouw

De werkloosheid is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 9000 per maand afgenomen, meldt CBS. In de bouw daalde het aantal WW-uitkeringen het hardst, met 34,2 procent. Naast de bouw deden ook de uitzendbranche (-17,5 procent) en de metaal- en technische bedrijven (-15,5 procent) het erg goed.

In 2016 daalde de werkloosheid sterker dan in de jaren daarvoor. Was in december 2015 nog 6,6 procent van de beroepsbevolking werkloos, een jaar later was dit 5,4 procent. Tien jaar geleden, in 2006, was er voor het laatst sprake van een daling van deze omvang. Onder 45-plussers daalde de werkloosheid het sterkst. Het aantal werkende 45-plussers nam met bijna 110 duizend toe in een jaar tijd.

Het werkloosheidspercentage lag in 2016 wel hoger dan voor de crisis. Eind 2008 was dat met 3,6 het laagst en in februari 2014 bereikte het de hoogste stand (7,9 procent).