Payrollen

Wat is payrollen?

Payrollen houdt in dat je via Flexx Personeelsdienten op de loonlijst staat en aan de slag gaat bij jouw eigen werkgever. Je krijgt dus een (tijdelijk) contract via Flexx Personeelsdiensten. Jouw werkgever wordt dus vervolgens de opdrachtgever van Flexx Personeelsdiensten. Een reden hiervoor kan zijn, dat jouw werkgever alle zaken met betrekking tot verlonen wil uitbesteden, om zich puur op het bedrijf te kunnen richten. Leiding en toezicht liggen bij het bedrijf waarvoor je dagelijks werkt. Dit bedrijf is het aanspreekpunt als het gaat om zaken als werktijden, uit te voeren werkzaamheden en vrije dagen. 

Payrollen via Flexx Personeelsdiensten

Via Flexx Personeelsdiensten krijg je een arbeidscontract en wij zorgen ervoor dat je salaris tijdig uitbetaald wordt en verzorgen je loonstroken en jaaropgaven. Je gewerkte uren kan je gemakkelijk doorgeven via ons online urenregistratiesysteem op onze website. 

Wij verzorgen vervolgens alles wat er bij goed werkgeverschap komt kijken:

  • Arbeidscontract;
  • Salarisbetaling;
  • Uitbetaling opgebouwde reserveringen vakantiegeld en vakantiedagen;
  • Ziekteverzuimregistratie- en begeleiding;
  • Loondoorbetaling bij ziekte;
  • Afdrachten sociale premies en pensioen;
  • Loonspecificaties;
  • Jaaropgaven.

Samenwerken met Flexx Personeelsdiensten?

Wil jij ook dat bovenstaande zaken verricht worden door Flexx Personeelsdiensten? Neem dan contact met ons op, dan nemen wij contact op met jouw huidige werkgever en bespreken de verschillende mogelijkheden.